W hangarze stoją: Ludwik Strojek (pierwszy z lewej), Władysław Wnęk (drugi z prawej) i Jan Stankiewicz (pierwszy z prawej).