W głębi, po lewej, widoczna klęcząca postać Prymasa Wawrzyńca Gembickiego.

Fot.: Kaj Małachowski (FINA), 1 sierpnia 2023.