Obiad w kasynie garnizonowym na cześć biskupa polowego Józefa Gawliny. Od prawej: NN, gen. Józef Kordian Zamorski, gen. Janusz Gąsiorowski, gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski, płk Kazimierz Schally, gen. Władysław Bończa-Uzdowski, komandor Jerzy Świrski, gen. Kazimierz Fabrycy, NN, biskup Gawlina. W pierwszym szeregu od prawego ramienia biskupa: gen. Sławoj Składkowski, gen. Czesław Jarnuszkiewicz.