Grafika Andrzeja Jana Dudraka z roku 1869, z drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie.