Przybycie dygnitarzy państwowych na Wawel. Widoczni m.in.(od prawej) wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski, generał Felicjan Sławoj Składkowski, generał Józef Zając, wiceminister skarbu Tadeusz Grodyński, pułkownik Michał Gnoiński (trzyma czapkę w ręku) i generał Bernard Mond (trzeci z lewej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego