Uczestnicy polowania podczas śniadania w leśniczówce nad jeziorem Wygonowskim. Od lewej widoczni: norweski myśliwy Franz Rosenberg, hrabia Maurycy Stanisław Potocki, hrabia Jarosław Potocki i gen. Kazimierz Fabrycy.

Fotografia Jana Binka ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego