Widok na salę sejmową podczas posiedzenia Sejmu pod przewodnictwem wicemarszałka Sejmu Seweryna Czetwertyńskiego: incydent z posłem komunistycznym P. Rosiakiem, który dostał się na trybunę nie otrzymawszy głosu. W ławach rządowych widoczni m.in. premier Kazimierz Bartel, minister komunikacji Alfons Kuhn, minister skarbu Ignacy Matuszewski, minister przemysłu i handlu Eugeniusz Kwiatkowski, minister spraw wewnętrznych Henryk Józewski, wiceminister spraw zagranicznych Alfred Wysocki, minister poczt i telegrafów Ignacy Boerner, minister pracy i opieki społecznej Aleksander Prystor, wiceminister rolnictwa i dóbr państwowych Wiktor Leśniewski, minister reform rolnych Witold Staniewicz, minister robót publicznych Maksymilian Matakiewicz. W ławach poselskich widoczni m.in. posłowie: Roman Rybarski, Aleksander Zwierzyński, Wacław Wiślicki.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.