Prezydent RP Ignacy Mościcki podczas wygłaszania przemówienia radiowego. Stoją od lewej: minister sprawiedliwości Witold Grabowski, minister rolnictwa Juliusz Poniatowski, wiceminister spraw wewnętrznych Władysław Korsak, prezes Sądu Najwyższego Leon Supiński, minister poczt i telegrafów Emil Kaliński, marszałek Edward Śmigły-Rydz, prezes Najwyższego Trybunału Administracyjnego Bronisław Hełczyński, premier Felicjan Sławoj Składkowski, wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski, minister przemysłu i handlu Antoni Roman, minister pracy i opieki społecznej Marian Zyndram Kościałkowski, minister spraw wojskowych generał Tadeusz Kasprzycki.