Stoją od lewej: Stefan Jaracz, Aleksander Zelwerowicz, Stanisław Młodożeniec, Wojciech Skuza.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.