Krótka nota biograficzna o aktorze i reżyserze znajduje się na stronie fototeka.fn.org.pl.