Obraz olejny z 1881 roku. Na obrazie widoczne są osobistości uczestniczące w towarzystko-literackich spotkaniach w Babinie, ktore odbywały sie od drugiej połowy XVI wieku. Są to: "pierwszy burgrabia Rzeczpospolitej" Stanisław Pszonka ( stoi pośrodku w koronie ze słoneczników),    arcybiskup gnieźnieński Mikołaj Dzierzgowski (siedzi w fotelu), poeta i sekretarz króla Andrzej Trzecierski  (obok Pszonki,  z piórem w ręku),  wojewoda lubelski Piotr Firlej (siedzi przy stoliku),  obok Andrzej Frycz Modrzewski (siedzi obok Firleja), "babiński kanclerz" Piotr Kaszowski (w słomianym kapeluszu), Mikołaj Rej (wsparty o stolik), ksiądz i pisarz Stanisław Orzechowski (rozmawia z Rejem), żona Orzechowskiego Magdalena Chełmska (huśtającą się obok),   lutnista królewski Bakfart i filozof-lekarz Sebastian Petrycy (z lewej,  siedzą pod drzewem),  Jan Kochanowski z  kronikarzem Marcinem Bielskim (grają w szachy), heraldyk Bartosz Paprocki (siedzi roześmiany za grającymi w szachy).  Ze wzniesionymi kielichami ukazano magnatów, w tym Jana Łaskiego, Mikołaja Oleśnickiego i stolnika sandomierskiego Stanisława Lupę Podlodowskiego.