Atlas 300 portretów w drzeworytach zasłużonych w narodzie Polaków i Polek, rysowanych przez Władysława Bakałowicza i Kazimierza Górnickiego; rytych zaś w zakładzie drzeworytnicznym Jana Minhejmera; Warszawa 1860.

W zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie. Źródło kopii cyfrowej: POLONA.pl

Strona 1 obejmuje portrety następujących osób:

 • ALBERTRANDY, Jan (1.)
 • SZEMBEK, Stanisław (2.)
 • ARCISZEWSKI, Krzysztof (3.)
 • BACCIARELLI, Marceli (4.)
 • BANDTKIE, Jerzy Samuel (5.)
 • BANDTKIE, Jan Wincenty (6.)
 • BARBARA Radziwiłłówna (7.)
 • BIELSKI, Marcin (8.)
 • BIRKOWSKI, Fabian (9.)
 • BOGUSŁAWSKI, Wojciech (10.)
 • BOHOMOLEC, Franciszek (11.)
 • BOLESŁAW Chrobry (12.)
 • BOLESŁAW Śmiały (13.)
 • BOLESŁAW Krzywousty (14.)
 • BONA Sforcja (15.)
 • BORKOWSKI, Józef hr. (16.)