Atlas 300 portretów w drzeworytach zasłużonych w narodzie Polaków i Polek, rysowanych przez Władysława Bakałowicza i Kazimierza Górnickiego; rytych zaś w zakładzie drzeworytnicznym Jana Minhejmera; Warszawa 1860.

W zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie. Źródło kopii cyfrowej: POLONA.pl

Strona 14 obejmuje portrety następujących osób:

 • PRAŻMOWSKI, Mikołaj (209.)
 • PRZEMYSŁAW (król) (210.)
 • PUŁAWSKI, Kazimierz (211.) [chodzi o Kazimierza Pułaskiego, de Pułazie, a zatem Pułaskiego, nie Puławskiego]
 • RACZYŃSKI, Edward, hr. (212.)
 • RADZIEJOWSKI, Michał (213.)
 • RADZIWIŁŁ, Jerzy (214.) [+1541]
 • RADZIWIŁŁ, Mikołaj (215.) ["Rudy"]
 • RADZIWIŁŁ, Krzysztof (216.) ["Piorun"]
 • RADZIWIŁŁ, Janusz (217.) [1612-1655]
 • RADZIWIŁŁ, Czarny (218.)
 • RADZIWIŁŁ (Kardynał) (219.) [Jerzy (1556-1600)]
 • RADZIWIŁŁ (Sierotka) (220.)
 • RADZIWIŁŁ, Albert (221.) [Albrycht Stanisław (1593-1656)]
 • RADZIWIŁŁ, Zygmunt (222.) [Zygmunt Karol (1591-1642)]
 • RADZIWIŁŁ, Karol, książę (223.) ["Panie Kochanku"]
 • REJ, z Nagłowic, Mikołaj (224.)