Atlas 300 portretów w drzeworytach zasłużonych w narodzie Polaków i Polek, rysowanych przez Władysława Bakałowicza i Kazimierza Górnickiego; rytych zaś w zakładzie drzeworytnicznym Jana Minhejmera; Warszawa 1860.

W zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie. Źródło kopii cyfrowej: POLONA.pl

Strona 3 obejmuje portrety następujących osób:

 • CHREPTOWICZ, Joachim (33.)
 • CZAPLIC, Piotr (34.) [Celestyn Czaplic]
 • CZACKI, Tadeusz (35.)
 • CZARNIECKI, Stefan (36.)
 • CZARTORYSKI, Adam Kazimierz (37.)
 • CZECHOWICZ, Szymon (38.)
 • DĄBROWSKI, Henryk Jan (39.)
 • DANTYSZEK, Jan (40.)
 • BRZOSTOWSKI, Paweł, hr. (41.)
 • BURZYŃSKI, Prosper (42.)
 • BORATYŃSKI, Jan (43.)
 • BRANICKI, Jan Klemens (44.)
 • DESZNER, Salomea (45.)
 • DŁUGOSZ, Jan (46.)
 • DMUSZEWSKI, Ludwik Adam (47.)
 • DOBRZYŃSKI, Ignacy Feliks (48.)