Drzeworyt z 1878 roku. Przedstawia  portrety Jana Kochanowskiego, Wincentego Pola, Władysława Syrokomli,  Józefa Bohdana Zaleskiego,  Juliusza Słowackiego,  Zygmunta Krasińskiego i Adama Mickiewicza.