Wśród uczestników uroczystości w pierwszym rzędzie siedzą od lewej: rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego profesor Stanisław Maziarski, generał Aleksander Narbut-Łuczyński, arcybiskup metropolita krakowski Adam Sapieha, wiceminister opieki społecznej Wincenty Jastrzębski, wojewoda krakowski Mikołaj Kwaśniewski, generał Bernard Mond, wiceprezydent Krakowa Stanisław Klimecki. W drugim rzędzie widoczny m.in. starosta krakowski Władysław Wnęk (siedzi za M. Kwaśniewskim, w okularach).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego