Prezydent RP Ignacy Mościcki (siedzi 5. z lewej) wśród uczestników VI Zjazdu Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Widoczni m.in.: dyrektor naczelny Elektrowni Warszawskiej Alfons Kuhn (1. z lewej), generał Aleksander Narbut-Łuczyński (2. z lewej), minister przemysłu i handlu Henryk Floyar-Rajchman (4. z lewej), minister poczt i telegrafów Emil Kaliński (6. z lewej), wiceminister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Kazimierz Pieracki (7. z lewej), wojewoda krakowski Mikołaj Kwaśniewski (8. z lewej), kpt. Józef Hartman (na lewo za prezydentem RP), szef Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Stanisław Świeżawski (na prawo za prezydentem RP).