Uroczystości na Błoniach. Msza polowa. Przedstawiciele wojska i władz podczas mszy. Generalny Inspektor Sił Zbrojnych marszałek Edward Śmigły-Rydz (stoi samotnie z przodu), następnie w szeregu stojących za Śmigłym-Rydzem widoczni m.in: prezes Związku Legionistów Polskich płk Adam Koc, wicemarszałek senatu Mikołaj Kwaśniewski, komendant główny Policji Państwowej Józef Kordian Zamorski, minister spraw wojskowych gen. Tadeusz Kasprzycki, adiutant Śmigłego-Rydza rotmistrz Edward Mańkowski, premier gen. Felicjan Sławoj Składkowski, dowódca Okręgu Korpusu V (Kraków) gen. Aleksander Narbut-Łuczyński.