Zamek należy do najcenniejszych zabytków gotyckich w Polsce. Zbudowano go w drugiej połowie XIV w.   Potem z zamkiem było związanych wielu wybitnych Polaków, takich jak:  Mikołaj Kopernik, Jan Dantyszek, Stanisław Hozjusz, Marcin Kromer, Jan Stefan Wydżga,  Andrzej Chryzostom Załuski, Adam Stanisław Grabowski, Ignacy Krasicki. Stworzyli oni tutaj liczący się ośrodek kulturalny, przeciwważny do luterańskiego dworu książęcego w Królewcu. Kres świetności pałacu nastąpił po zaborze Warmii przez Prusy w 1772 roku. Ostatnim biskupem warmińskim, rezydującym na zamku, był Ignacy Krasicki. Po jego wyjeździe opuszczona budowla niszczała. Doszło wręcz do tego, że władze pruskie przeznaczyły ją do rozbiórki. Szczęśliwie zamek uniknął tego losu, dlatego możemy go wciąż podziwiać.

Fot. Tadeusz Święchowicz, sierpień 2019 r.