Widoczni od lewej: kierownik Ministerstwa Rolnictwa Wiktor Leśniewski, minister spraw wewnętrznych Henryk Józewski, minister robót publicznych Maksymilian Matakiewicz, minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Sławomir Czerwiński, minister pracy i opieki społecznej Aleksander Prystor, minister komunikacji Alfons Kuhn, minister spraw wojskowych Józef Piłsudski, minister spraw zagranicznych August Zaleski, prezydent RP Ignacy Mościcki, kierownik Ministerstwa Skarbu Ignacy Matuszewski, premier Kazimierz Bartel, minister przemysłu i handlu Eugeniusz Kwiatkowski, minister sprawiedliwości Feliks Dutkiewicz, minister reform rolnych Witold Staniewicz, minister poczt i telegrafów Ignacy Boerner.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.