Prezydent RP Ignacy Mościcki wśród członków gabinetu. Siedzą od lewej: minister spraw wewnętrznych Henryk Józewski, minister pracy i opieki społecznej Aleksander Prystor, minister spraw wojskowych Józef Piłsudski, prezydent RP Ignacy Mościcki, premier Walery Sławek, minister robót publicznych Maksymilian Matakiewicz, minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Sławomir Czerwiński, stoją od lewej: minister spraw zagranicznych August Zaleski, minister komunikacji Alfons Kuhn, minister poczt i telegrafów Ignacy Boerner, minister przemysłu i handlu Eugeniusz Kwiatkowski, minister reform rolnych Witold Staniewicz, minister sprawiedliwości Stanisław Car, minister rolnictwa Leon Janta-Połczyński, kierownik w Ministerstwie Skarbu Ignacy Matuszewski.