Filmik autorstwa brata poety Andrzeja Miłosza, będący zapisem spacaru Czesława Miłosza po rodzinnej miejscowości Szetejnie na Litwie. Materiał wyprodukowany przez Fundacje Pogranicze i opublikowany na portalu Ninateka.pl.