Audycja Polskiego Radia z 18.10.1978, przedstawiająca postać księcia Józefa Poniatowskiego (1763-1813). Komentarz historyka profesora Andrzeja Zahorskiego: - lata młodości, wychowanie, relacje ze stryjem - królem Stanisławem Augustem; - kariera wojskowa księcia w armii austriackiej, wezwanie do służby polskiej; - wprowadzenie przez Poniatowskiego nowoczesnych manewrów w polskim wojsku; - kampania 1792 roku w obronie Konstytucji 3 Maja; - sukces taktyczny w bitwie pod Zieleńcami w czasie wojny polsko-rosyjskiej; - różnica zdań z Tadeuszem Kościuszką w kwestii bitwy pod Dubienką; - akces króla Stanisława Augusta Poniatowskiego do Targowicy; - odznaczenie krzyżem virtuti militari; - okoliczności opuszczenia Warszawy, wyjazd do Wiednia, pobyt w Brukseli; - udział w Powstaniu Kościuszkowskim; - okres legendy właściciela Pałacu pod Blachą; - organizacja polskiej armii pod dowództwem Napoleona; - bitwa pod Raszynem z armią austriacką; - udział w walkach u boku Napoleona; - tytuł marszałka Francji; - tragiczna śmierć w 1813 roku w Bitwie Narodów pod Lipskiem; - legenda księcia Poniatowskiego, jego wizerunek w pracach naukowych i literackich.
Fragmenty tekstów: 1. Powrót posła, Julian Ursyn Niemcewicz [Kumor, na tle muzyki]; 2. Podróże Inflantczyka z Rygi do Warszawy i po Polsce w latach 1791-1793, Joachim Christoph Friedrich Schulz, przekład Józef Ignacy Kraszewski [Kumor]; 3. Książę Józef Poniatowski, Józef Paszkowski [Kumor]; 4. Instrukcja Józefa Poniatowskiego do oficerów [Kumor]; 5. Zawiadomienie Józefa Poniatowskiego o swojej dymisji [Kumor]; 6. List króla Stanisława Augusta do Józefa Poniatowskiego z czerwca 1792 roku [Kumor]; 7. Pamiętniki Seglasa, Fryderyk Skarbek [Kumor]; 8. Wspomnienie z roku 1788 po 1792, Michał Czacki [Kumor]; 9. Pamiętniki, Kajetan Koźmian [Kumor]; 10. Bratanek ostatniego króla, Stanisław Szenic [Kumor]; 11. utwór niezidentyfikowany [Kumor]; 12. Proklamacja Józefa Poniatowskiego do mieszkańców Warszawy [Kumor]; 13. Bratanek ostatniego króla, Stanisław Szenic [Kumor]; 14. Książę Józef Poniatowski, Szymon Askenazy [Kumor].

Autor audycji, prowadzenie - Eliza Bojarska; aktor - Krzysztof Kumor; współtwórca - Jan Owsiński.