Audycja Polskiego Radia z 31.01.1978. Rękopis traktatu Mikołaja Kopernika (1473-1543) „De revolutionibus orbium coelestium” - „O obrotach sfer niebieskich” wydanego drukiem w 1543 roku. Zawiera:
1. Rozmowę z zastępcą dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej, doktorem Marianem Zwiercanem: - rękopis M. Kopernika w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej.
2. Rozmowę z docentem, doktorem Juliuszem Szymańskim: - faksymilowe wydanie rękopisu; - autentyczność i wygląd rękopisu; - wielokrotne oprawianie danych liczbowych; - inne poprawki widoczne w rękopisie; - istnienie drugiego rękopisy z którego składano pierwsze wydanie w Norymberdze; - różnice między autografem i tekstem służącym składowi drukarsiemu; - rola Jerzego Joachima Retyka; - rewolucyjność dzieła; - losy rękopisu po śmierci uczonego; - przekazanie rękopisy do Biblioteki Jagiellońskiej we wrześniu 1956 roku.
3. Teksty: - O obrotach sfer niebieskich [fragment], Mikołaj Kopernik, przekład Mieczysław Brożek [Machalica]; - Astronom z czarną różą [fragment], Jan Sobczyk [Gaertner, na tle muzyki].

Autor audycji - Krystyna Budniewska; aktorzy: Henryk Machalica, Elżbieta Gaertner.