Audycja Polskiego Radia z 19.11.2016, poświęcona życiu i działalności Jadwigi Andegaweńskiej (1373/1374-1399), króla Polski w latach 1384-1399 i Władysława Jagiełły (1352/1362-1434), wielkiego księcia litewskiego, króla Polski w latach 1386-1434.
1. Rozmowa redaktor Doroty Truszczak z profesorem Andrzejem Nowakiem, historykiem, publicystą, wykładowcą akademickim: - wychowanie Jadwigi na dworze w Budzie; - umowa Kazimierza Wielkiego z Andegawenami przelewająca prawa do korony polskiej na Ludwika Węgierskiego; - przygotowanie sukcesji dla córek, przywilej koszycki dla szlachty; - zaręczyny najmłodszej córki króla Ludwika Jadwigi z Wilhelmem Habsburgiem; - dwuletnie bezkrólewie po śmierci Ludwika Węgierskiego w 1382 roku; - dojrzałość Jadwigi według przekazu Jana Długosza; - koronacja Jadwigi na króla Polski w 1384 roku; - decyzja panów krakowskich o małżeństwie Jadwigi z władcą Litwy Władysławem Jagiełłą; - kwestia wieku litewskiego władcy; - ślub Jadwigi i Władysława Jagiełły w 1386 roku; - relacje małżonków, prowadzenie przez Jadwigę samodzielnej polityki; - przyłączenie Rusi Czerwonej do Polski w 1387 roku; - jakim człowiekiem był W. Jagiełło; - śmierć córki Bonifacji w dwa dni po porodzie i Jadwigi w 1399 roku; - zapis w testamencie królowej Jadwigi dla Akademii Krakowskiej; - misja chrystianizacyjna Litwy a rozwój uniwersytetu; - wojna z Zakonem Krzyżackim; - triumf w bitwie pod Grunwaldem 15 lipca 1410 roku, którego autorstwo przypisano wielkiemu księciu litewskiemu Witoldowi; - kwestia wykorzystania Grunwaldu do całkowitego zniszczenia Zakonu Krzyżackiego; - spór z Krzyżakami na soborze w Konstancji; - nauczanie Polaków patriotyzmu.
2. Fragmenty nagrania archiwalnego: - słuchowisko Anny Kochanowskiej „Królowa Jadwiga i krakowscy żaczkowie” [Polskie Radio]. Audycja ilustrowana fragmentami muzycznymi: „Gaudeamus igitur” i „Bogurodzica” w wykonaniu Chóru Męskiego "Echo" Domu Kultury Kolejarza /Stargard Szczeciński/ pod dyrekcją Józefa Michalskiego [Polskie Radio, 1983]. 

Autor audycji, prowadzenie - Dorota Truszczak.