Audycja Polskiego Radia z 15.10.191970. Proza czytana. Fragment opowiadania historycznego „Jadwiga i Jagiełło” Karola Szajnochy - podróże dworów Jadwigi i Władysława II Jagiełły po Królestwie Polskim, orszaki duchowny i świecki, poszczególni członkowie dworu, wizyta w Krakowie Wielkiej Księżnej Litewskiej Anny, posiłki i tańce na dworze, turnieje towarzyszące wizycie króla Zygmunta Luksemburskiego w 1398 roku, skromność króla Władysława Jagiełły, bezdzietność małżeństwa. 

Aktor - Tadeusz Jastrzębowski