Audycja Polskiego Radia z 08.08.1973, na temat opinii współczesnych Mikołajowi Kopernikowi (1473-1543) i potomnych na temat dzieła uczonego. Zawiera:
1. Wypowiedź historyk, profesor Marii Boguckiej: - dyskusja papieża Klemensa VII z gronem uczonych w 1533 roku na temat teorii M. Kopernika; - list do uczonego arcybiskupa Mikołaja Szomberga zachęcający do publikacji badań; - obawy przed publikacją badań, rola Jerzego Joachima Retyka; - krytyczne opinie ze strony kręgów protestanckich, sprzeczność z wizją zawartą w Biblii.
2. Wypowiedź badacza filozofii historii z Wrocławia Antoniego Langiewicza: - hasło M. Kopernik w różnych światowych encyklopediach; - hasła encyklopedyczne innych badaczy; - kwestia święceń kapłańskich M. Kopernika; - badacze twórczości M. Kopernika.
3. Teksty: - Teoria kolorów [fragment], Johann Wolfgang Goethe; - O obrotach sfer niebieskich [fragment], Mikołaj Kopernik, przekład Mieczysław Brożek [Kumor]; - opinia Marcina Lutra [Kumor]; - opinia przyjaciela M. Kopernika [Kumor]; - list Jerzego Joachima Retyka [Kumor]; - list kardynała Guido Ascanio Sforzy do papieża Pawła III [Kumor]; - list przyjaciela M. Kopernika [Kumor]; - opinia Galileusza [Kumor]; - opinia Giordano Bruno [Kumor].

Autor audycji - Eliza Bojarska; aktor - Krzysztof Kumor.