Audycja Polskiego Radia z 07.03.1969. Gawęda historyka Wojciecha Sulewskiego na temat pracy polskiego wywiadu w epoce napoleońskiej: - przejście w grudniu 1810 roku dolnego Bugu przez przebranego za wieśniaka oficera wojsk Księstwa Warszawskiego, którego zadaniem było poszukiwanie miejsc koncentracji wojsk rosyjskich; - nadzór nad wywiadem księstwa ze strony ministra wojny, księcia Józefa Poniatowskiego; - doświadczenia księcia wyniesione ze służby w armii austriackiej; - organizacja armii Księstwa Warszawskiego na wzór armii francuskiej, gdzie była prowadzona praca wywiadowcza; - potencjalni wrogowie księstwa; - praca wywiadowcza na kierunku wschodnim nadzorowana przez księcia Józefa Poniatowskiego; - inwigilacja przez Rosjan możliwych szlaków komunikacyjnych armii napoleońskiej, kiedy ruszy na wschód; - akcja wywiadowcza w Paryżu prowadzona przez generała Aleksandra Czernyszowa, pobyt w Warszawie w drodze na zachód; - możliwość wykorzystania szlaku południowego przez Wołyń i Ukrainę do Kijowa; - pruska ekspozytura wywiadu księstwa w Szczecinie; - działalność wywiadowcza w Wiedniu. Ilustracja muzyczna: Śpiew ochotników - pieśń żołnierska Legionów Polskich [z czasów Napoleona 1801 r.] w wykonaniu zespołów Polskiego Radia pod dyrekcją Jerzego Kołaczkowskiego.

Historyk - Wojciech Sulewski; wprowadzenie - Krystyna Melion.