Audycja Polskiego Radia z 14.04.1972, dotycząca trenów Jana Kochanowskiego (1530-1584) wydanych w 1580 roku w Krakowie. Zawiera:
1. Rozmowę Janiny Jankowskiej z Elżbietą Sarnowską-Temeriusz z Instytutu Badań Literackich: - okoliczności powstania cyklu; - śmierć brata i dwuipółletniej córki Urszuli; - odwołanie do tradycji greckiej i rzymskiej; - cykliczność kompozycji znana od czasów Renesansu; - twórczość żałobna Andrzeja Trzecieskiego; - nowatorstwo poświęcenia utworu własnemu dziecku; - kryzys światopoglądowy człowieka Renesansu, humanizm tragiczny.
2. Teksty: - Treny; - Tren VI [fragment], Jan Kochanowski [Zaczyk]; - O szczęściu [fragment], Władysław Tatarkiewicz [Boukołowski]; - Tren XII [fragment], Jan Kochanowski [Zaczyk]; - Tren IX, Jan Kochanowski [Zaczyk]; - Tren XI, Jan Kochanowski [Zaczek]; - Tren XIX albo Sen [fragment], Jan Kochanowski [Zaczek]; - Miejsce interpretacji [fragment], Janusz Sławiński [Jankowska].

Autor audycji, prowadzenie - Janina Jankowska; aktor - Stanisław Zaczyk.