Audycja Polskiego Radia z 16.04.1986, poświęcona królowi Zygmuntowi II Augustowi [1520-1572].
1. Rozmowa redaktor Elizy Bojarskiej z profesorem Andrzejem Wyczańskim, historykiem: - ocena panowania ostatnich dwóch Jagiellonów; - teza, że Zygmunt August był najinteligentniejszym z polskich monarchów; - sytuacja w Polsce u schyłku panowania Zygmunta Starego; - okres przemian ustrojowych i kulturowych po Unii lubelskiej [1569]; - okres panowania Zygmunta Augusta; - stosunek króla do procesu jednoczenia się państwa polsko-litewskiego oraz procesu usamodzielniania się polskiej szlachty i walki z magnaterią; - stosunek Zygmunta Augusta do polityki prowadzonej przez ojca Zygmunta Starego wobec tzw. ruchu egzekucyjnego - konflikt króla z częścią szlachty i magnaterii po małżeństwie z Barbarą; - szacunek jakim cieszył się Zygmunt August; - przyczyny nazywania króla Zygmunta Augusta "dojutrkiem"; - kwestie religijne za panowania Zygmunta Augusta; - plusy i minusy panowania.
2. Fragmenty tekstów: - Polska Jagiellonów, Paweł Jasienica [Rosołowski]; - Dzieje w Koronie Polskiej dd. r. 1538 do r. 1572, Łukasz Górnicki [Rosołowski]; - uchwały Sejmu z roku 1562 [Rosołowski]; - O poprawie Rzeczpospolitej, Andrzej Frycz Modrzewski [Rosołowski].

Autor audycji, prowadzenie - Eliza Bojarska; lektor - Jerzy Rosołowski.