Polska komedia filmowa z 1936 roku, w której wystąpili: Antoni Fertner, Kazimierz Junosza-Stępowski, Kazimierz Krukowski, Loda Niemirzanka i Aleksander Żabczyński. Autorem scenariusza był reżyser Konrad Tom, muzykę napisał Zygmunt Wiehler, zdjęcia zrobił Albert Wywerka. 

Jest to najpełniejsza znana wersja dzieła. Film poddano restauracji cyfrowej w ramach projektu: „Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach XI Priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe”  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Film opublikowany na ninateka.pl.