Audycja Polskiego Radia z 2009 roku, opublikowana na stronie  Ninateka.pl. 

Październik był najgorszym miesiącem okupacji dla Polaków – mówi profesor Rafał Habielski. Niemcy zaczynają prowadzić akcję konfiskacji odbiorników radiowych, likwidację polskich mediów. Zaczyna się ukazywać Nowy Kurier Warszawski – gadzinówka, zwana przez warszawiaków „Kurwarem”. Jego szczególna podłość polegała na tym, że nawiązywał do słynnego Kuriera Warszawskiego, z którym wiązały się wybitne nazwiska (m.in. Bolesława Prusa). 

Na terenie okupacji sowieckiej przeprowadzane są tzw. plebiscyty – fikcja niezgodna z prawem międzynarodowym – bo jaka jest wiarygodność głosowania na terenie okupowanym?

Aktorzy organizują pierwszą formę samopomocy – kuchnię koleżeńską, w której wydawano obiady (utrzymała się w zasadzie do końca okupacji). Warszawskim fenomenem była Cafe Bodo założona przez aktorów przy dzisiejszej ulicy Foksal, która przez długi czas odgrywała rolę integracyjną – obsługiwały ją Maria Malicka oraz Mieczysława Ćwiklińska. Podobny lokal założyli potem filmowcy. Juliusz Osterwa jako chyba jedyny przez cały październik myślał, jak przy życiu utrzymać dzieło swojego życia – teatr Reduta. Znajduje pomieszczenie i udaje mu się zainstalować salę w konserwatorium przy Okólniku. W Lublinie Roman Niewiarowicz również próbuje wskrzesić życie teatralne. W Krakowie Karol Frycz dokonał krótkotrwałego cudu – dostał od Niemców pozwolenie na otworzenie teatru miejskiego.

W audycji zostały wykorzystane fragmenty wspomnień i dzienników, m.in. Idy Kamińskiej, Marii Dąbrowskiej, Karola Irzykowskiego i Stefanii Grodzieńskiej.

"Rok 1939. Historia i literatura" to cykl audycji zrealizowanych przez Polskie Radio, w których o wydarzeniach politycznych w 1939 roku opowiada profesor Rafał Habielski, o życiu teatralnym krytyk Tomasz Mościcki, a o tym, co działo się w środowisku literackim mówi profesor Piotr Śliwiński. Ich wypowiedzi przeplatają się z fragmentami kalendarium pochodzącego z Almanachu 1939 wydanego przez Muzeum Powstania Warszawskiego.