Widok ogólny sali oraz siedzących przy stołach gości, m.in.: prezydenta RP Ignacego Mościckiego, ks. kard. prymasa Augusta Hlonda, kardynała Aleksandra Kakowskiego, premiera gen. dyw. Felicjana Sławoja Składkowskiego, Walerego Sławka, gen. bryg. Bolesława Wieniawy - Długoszowskiego, gen. bryg. Ludmiła Rayskiego, gen. bryg. Aleksandra Narbuta-Łuczyńskiego, gen. dyw. Aleksandra Osińskiego, gen. bryg. Józefa Kordiana Zamorskiego, gen. Leona Berbeckiego, kontradmirała Jerzego Świrskiego.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.