Audycja Polskiego Radia z 2009 roku opublikowana na stronie Ninateka.pl. 

W styczniu 1939 roku stosunki polityczne są napięte, ale trudno jeszcze spodziewać się tego co za parę miesięcy miało się zdarzyć. Społeczeństwo polskie ma poczucie silnego państwa, a kontakty z Niemcami, po dojściu Hitlera do władzy, zdają się być lepsze niż dotychczas. Zmiana następuje, kiedy Hitler zaczyna prowadzić intensywne działania zbrojeniowe. Te i inne kwestie omawia w programie profesor Rafał Habielski. W audycji podnosi także  kwestię znaczenia, jakie miało spotkanie ministra Józefa Becka z kanclerzem 5 stycznia 1939 roku (kiedy Hitler powtarza żądania z 24 października poprzedniego roku dotyczące powrotu do Rzeszy Wolnego Miasta Gdańska oraz utworzenia korytarza na Pomorzu z eksterytorialną autostradą i linią kolejową) oraz wizyta złożona Beckowi 25 stycznia przez Ribbentropa, który nalega na przyjęcie przez Polskę żądań niemieckich. Nie bez znaczenia jest również śmierć Romana Dmowskiego (2 stycznia).

W styczniu w warszawskich teatrach nadal „było dokąd pójść i co zobaczyć”, m.in. w Teatrze Narodowym wystawiono Grube ryby Michała Bałuckiego. Sporo działo się też w literaturze: młody pisarz Jerzy Andrzejewski otrzymał nagrodę młodych Polskiej Akademii Literatury za powieść Ład serca, co wywołało bardzo żywą reakcję środowiska literackiego. Istotny był fakt, że Andrzejewski uchodził wówczas za pisarza katolickiego (choć pisarzem katolickim był tylko w tej jednej powieści, zbudowanej na dylematach duchowych związanych z poczuciem winy), a katolicyzm nie był wówczas postawą oczywistą…

W audycji wykorzystano m.in. fragmenty Dzienników Marii Dąbrowskiej i Zofii Nałkowskiej oraz fragmenty recenzji teatralnych Antoniego Słonimskiego, Adama Grzymały-Siedleckiego i Józefa Syruczka.

"Rok 1939. Historia i literatura" to cykl audycji zrealizowanych przez Polskie Radio, w których o wydarzeniach politycznych w 1939 roku opowiada profesor Rafał Habielski, o życiu teatralnym krytyk Tomasz Mościcki, a o tym, co działo się w środowisku literackim mówi profesor Piotr Śliwiński. Ich wypowiedzi przeplatają się z fragmentami kalendarium pochodzącego z Almanachu 1939 wydanego przez Muzeum Powstania Warszawskiego.