Władysław III Warneńczyk, z dynastii Jagiellonów, ur. 11 X 1424, zm. 10 XI 1444, k. Warny, król polski od 1434, król węgierski od 1440, syn Władysława II Jagiełły i Zofii Holszańskiej, brat Kazimierza (Kazimierz IV Jagiellończyk), małoletni, do 1438 pozostawał pod wpływem bpa Z. Oleśnickiego; powołanie Władysława na tron węgierski miało zapewnić Węgrom pomoc Polski w wypieraniu Turków z Półwyspu Bałkańskiego; na przełomie 1443 i 1444 zorganizował zwycięską wyprawę przeciw Turkom (pokój w Segedynie); 1444 — pod wpływem legata papieskiego kardynała J. Cesariniego — złamał korzystny pokój i stanął na czele źle przygotowanej drugiej wyprawy przeciw Turkom, która zakończyła się klęską i śmiercią Władysława pod Warną (stąd później nazwany Warneńczykiem).

Treść biogramu pochodzi z bazy wiedzy WN PWN, zobacz także: Encyklopedia PWN (https://encyklopedia.pwn.pl), Słowniki języka polskiego (https://sjp.pwn.pl), i Słowniki obcojęzyczne (https://translatica.pl).