Audycja Polskiego Radia z 2009 roku, opublikowana na stronie Ninateka.pl

Czerwiec 1939 roku – do wojny pozostało kilkadziesiąt dni. Sezon wakacyjny to prawdziwa cisza przed burzą. Kwestie polsko-niemieckie koncentrują się wokół Gdańska. 12 czerwca odbywają się tam ćwiczenia SA (skrót od Die Sturmabteilungen der NSDAP czyli Oddziały Szturmowe NSDAP). 17 czerwca Joseph Goebbels wygłasza przemówienie pełne pogróżek pod adresem Polski; antyniemieckie wypowiedzi prasowe i aluzje w przedstawieniach kabaretowych są nie do przyjęcia przez Niemców, łamią ich zdaniem porozumienia o nieagresji na łamach prasy. Jak podkreśla profesor Habielski, losy świata mogłyby się ułożyć całkiem inaczej, ale Paryż i Londyn nic nie miały do zaoferowania Związkowi Radzieckiemu z wyjątkiem pokoju.

Debaty literackie stają się coraz bardziej debatami o kulturze i losie Polski. Klimat zagrożenia narasta. Pisarze dyskutują o tym, czym jest niemieckość, np. Kazimiera Iłłakowiczówna publikuje wiersz poświęcony Niemcom. Klimat zjednoczenia narodowego zaczyna brać górę. Ukazuje się powieść w odcinkach Witolda Gombrowicza – Opętani.

Teatr zachowuje spokój, ale tematyka militarna i wojenna wkracza na sceny. Pojawiły się 2 sztuki będące wyraźnymi świadectwami sympatii polskiego społeczeństwa dla Anglii. Pierwsza z nich to komedia Szczęśliwe dni w Teatrze Ateneum w reżyserii Stanisławy Perzanowskiej. Druga – Lśniący strumień w reżyserii Karola Borowskiego.

Rok 1939. Historia i literatura to cykl audycji zrealizowanych przez Polskie Radio, w których o wydarzeniach politycznych w 1939 roku opowiada profesor Rafał Habielski, o życiu teatralnym krytyk Tomasz Mościcki, a o tym, co działo się w środowisku literackim mówi profesor Piotr Śliwiński. Ich wypowiedzi przeplatają się z fragmentami kalendarium pochodzącego z Almanachu 1939 wydanego przez Muzeum Powstania Warszawskiego.