Audycja Polskiego Radia z 19.02.1970. Utrzymana w żartobliwym tonie rozmowa Jerzego Pytlakowskiego z krytykiem literackim, profesorem Jerzym Adamskim na temat fraszek Jana Kochanowskiego (1530-1584): - przyczyny spóźnienia się na nagranie audycji J. Adamskiego; - opis kaca we fraszkach; - wielostronność twórczości J. Kochanowskiego; - bogactwo opisywanych uczuć i używanych tonów. W trakcie rozmowy cytowane są fragmenty twórczości Jana Kochanowskiego m.in. Fraszki - „Do Wacława Ostroroga”, „Do dziewki”, „O kołnierzu” oraz „Odprawa posłów greckich”, „Apoftegmata”, „Treny”, „Psalmy” i „Pieśni”. 

Współtwóca - Joanna Zadrowska; autor audycji, prowadzenie - Jerzy Pytlakowski.