Audycja Polskiego Radia z 25.04.2003. Gawęda historyczna profesora Wojciecha Fałkowskiego na temat podsumowania panowania Kazimierza Jagiellończyka:
- śmierć Kazimierza Jagiellończyka w Grodnie 7 czerwca 1492 roku,
- wygląd zewnętrzny władcy, nagrobek autorstwa Wita Stwosza,
- rozdział państwa na Koronę i Litwę z myślach o synach Janie Olbrachcie i Kazimierzu,
- charakterystyka rządów wewnętrznych,
- początki wypraw mołdawskich,
- niemożność pogodzenia aspiracji synów,
- konflikt z mieszczaństwem,
- poskramianie ambicji stanu duchownego,
- prowadzenie zwycięskiej Wojny Trzynastoletniej dzięki zasobom gospodarczym państwa,
- promocja dynastii Jagiellonów na arenie europejskiej.