Program wyprodukowany w 2009 w reżyserii Haliny Bisztygi z udziałem Julii Hartwig i Andrzeja Olewnika.